Bàn hội nghị truyền thống
Bàn hội nghị dài đóng gỗ.
Call for Best Price
Gọi (028) 710.00.009

Chia sẻ:

Mô tả ngắn

Bàn hội nghị dài phối gỗ sậm màu, trang nhã phù hợp với các cuộc hội nghị lớn mang tính quyết định.

Chân bàn vòng cung, cách điệu đơn giản.

Bàn phụ hợp bày trí cố định ở phòng hội nghị lớn của doanh nghiệp thay vì các không gian brainstorm sáng tạo của teamwork.

Sản phẩm tương tự