DỰ ÁN C.COM
Một dự án thi công văn phòng phối hợp nhiều màu sắc tươi trẻ trong không gian theo tiêu chuẩn thiết kế, kích thích khả năng sáng tạo, truyền cảm hứng làm việc. Đèn trần cách điệu, hệ thống nội thất được sắp xếp nhằm mục đích làm việc theo nhóm, kết nối và hòa nhập.
Area
800m2

Chia sẻ:

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...