MIQ OFFICE
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN MIQ LOGISTICS VIỆT NAM. MIQ - một phong cách văn phòng cơ bản, các khu vực được ngăn bởi cách vách thạch cao, thể hiện rõ chức năng của chúng.
Area
200m2

Chia sẻ:

...
...
...
...
...
...
...